Książki

1. Danuta Pluta-Wojciechowska „Zaburzenia mowy u dzieci z rozszczepem podniebienia. Badania-Teoria-Praktyka”. Wydanie III, Wydawnictwo Ergo-Sum, Bytom 2010.

 


Przygotowana książka (wydanie drugie poprawione i poszerzone) jest pierwszym systematycznym i obszernym opracowaniem na temat mowy dzieci z rozszczepem podniebienia w ujęciu logopedycznym. Istotną cechą przygotowanego opracowania jest szerokie ujęcie tematu z perspektywy medycznej i logopedycznej. Publikacja zawiera przegląd polskich i zagranicznych badań dotyczących zaburzeń mowy u dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia, a także omówienie podstawowych zagadnień dotyczących logopedycznej terapii dzieci z rozszczepem, w tym w szczególności: kategorie wczesnej interwencji, cele, etapy i zasady terapii, rodzaje ćwiczeń, kolejność terapii głosek. Książka uzyskała pozytywną recenzję prof. zw. dr hab. Edwarda Polańskiego i prof. zw. dr hab. Jadwigi Cieszyńskiej. Opracowanie liczy 179 stron, w tym zdjęcia, tabele, rysunki.
 
 
 

2. Danuta Pluta-Wojciechowska „Podstawy patofonetyki mowy rozszczepowej.Dyslokacje". Wydanie I, Wydawnictwo Ergo-Sum, Bytom 2011.
Z recenzji
W konkluzji stwierdzam, że przedstawiona do recenzji książka D. Pluty-Wojciechowskiej jest wartościowym studium nad fonetyką mowy rozszczepowej. Autorka z powodzeniem zaproponowała własną systematykę nienormatywnych realizacji fonemów oraz sposób porównania systemu fonetycznego w normie i w przypadku mowy rozszczepowej. Poprzez odpowiednie badania określiła częstość występowania dyslokacji przy realizacji określonych fonemów spółgłoskowych u osób z różnym typem rozszczepu lub z brakiem rozszczepu. Jest to propozycja szczególnie cenna, ponieważ w polskiej literaturze przedmiotu problematyka mowy osób z rozszczepem podniebienia nie doczekała się, jak dotąd, monograficznego opracowania uwzględniającego perspektywę lingwistycznego opisu.
Wiedza zawarta w opracowaniu D. Pluty-Wojciechowskiej z pewnością ułatwi logopedom diagnozę i terapię osób z rozszczepem. Oryginalny i nowatorski pomysł badania fonetyki mowy rozszczepowej sprawi, że pracą zainteresują się także lekarze i inni specjaliści (m. in. psychologowie, pedagodzy), zajmujący się tą problematyką (…). prof. nadzw. UG, dr hab. Stanisław Milewski

3. Danuta Pluta-Wojciechowska „Mowa dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia". Wydanie I, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2011Z recenzji 
Mowa dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia to bardzo wartościowa pozycja naukowa. Autorka zaprezentowała w niej ogromną wiedzę, [...] wykorzystała bogatą literaturę przed­miotu (przeważają pozycje o charakterze interdyscyplinarnym), własne doświadczenia naukowe i zawodowe, a także wyniki zorganizowanych na użytek monografii eksperymentów badawczych. Dzięki trudowi Autorki zagadnienie mowy dzieci z rozszczepami doczekało się wyczerpującego i nowoczesnego opracowania. [...] Autorka proponuje przekonujący model terapii mowy dzieci z rozszczepami, obejmującej wszystkie elementy kompetencji językowej, a nie tylko - jak to było w tradycyjnych modelach - pracę nad artykulacją.
Prof. zw. dr bab. Edward Łuczyński
 

Książki (pozycje 1 i 2) można zamawiać e-mailem
ergosum@ergo-sum.com.pl