W przygotowaniu

1. Danuta Pluta-Wojciechowska Diagnoza i terapia zaburzeń oddychania i połykania w dyslalii obwodowej"

2. Danuta Pluta-Wojciechowska Proste i złożone ćwiczenia warg i języka dla dzieci. Pomoc logopedyczna"